WENECJA SZTUKA HISTORIA SPACER GALERIA LINKI

 

Wnętrze Kościoła Farnego
Robert Grochowski

Wewnątrz kościoła zgromadzonych jest wiele pięknych, czasem nawet unikatowych w skali Polski, dzieł sztuki sakralnej.

  We wschodniej części prezbiterium znajduje się XVIII-wieczny barokowy, drewniany, polichromowany ołtarz główny z rzeźbami św. Marcina i św. Mikołaja. Umieszczony w  nim jest późnogotycki obraz wotywny ,,Matki Boskiej z Różą" (koronowany w 1966 roku) z 1466 roku, poznańskiego malarza Wawrzyńca Stulera zwanego Lorynczem. Powyżej obraz Wniebowzięcia NMP z drugiej połowy XVII wieku. Przed ołtarzem drewniana balustrada z 1730 roku.

Wokół ścian prezbiterium osiemnastowieczne rokokowe, drewniane, polichromowane stalle (ozdobne ławy z wysokimi oparciami przeznaczone dla dostojników uczestniczących w nabożeństwach) z dawnego kościoła Karmelitów. Na zapleckach stalli znajdują się malowane w konwencji barokowej obrazy świętych i błogosławionych zakonników. Na ścianie, blisko stalli, barokowa płyta nagrobna z 1651 roku bydgoskiego bur­mistrza (1636-1638) Wojciecha Łochowskiego, autora pierwszej kroniki miasta - ,,Chronico Civitatis Bydgostiensis".

Do zakrystii prowadzą osiemnastowieczne barokowe, drewniane drzwi. Po obu stronach ołtarza dwa, również barokowe świeczniki z końca XVIII wieku. Prezbiterium, oddzielone od nawy głównej łukiem tęczowym, ma pięć witraży, wykonanych w latach 1951-54 przez Edwarda Kwiatkowskiego na wzór gotyckich witraży w Sainte Chapelle w Paryżu.

Z wystroju korpusu głównego na szczególną uwagę zasługują: w portalu głównym renesansowe dębowe drzwi z XVII wieku, ozdobione w 1925 herbami i inicjałami cechów i mieszczan bydgoskich; opodal drzwi prowadzących na chór muzyczny, kuta renesansowa krata z XVI wieku z motywem przepla­tanych ślimacznic; pod chórem rokokowe, drewniane, rzeźbione stalle z drugiej połowy XVIII wieku. Na prawo barokowy, drewniany ołtarz św. Antoniego z przełomu XVII i XVIII wieku z rzeźbami św. Barbary i św. Katarzyny,  Matki Boskiej oraz obrazem św. Antoniego ze szkoły florenckiej (druga połowa XVI wieku), malowanym na blasze cynkowej. Po drugiej stronie bocznych drzwi wejściowych barokowy, drewniany ołtarz św. Rocha z 1696 roku, z obrazem Świętego z 1841 roku. Obok na ścianie (pierwotnie w kaplicy św. Anny) barokowa, marmurowa płyta nagrobna Marcina Orłowity, burmistrza Bydgoszczy z 1630 roku.

Przy wschodniej ścianie nawy południowej drewniany, polichromowany ołtarz św. Józefa z rzeźbami: św. Piotra, Pawła, i Jerzego oraz obrazem św. Józefa – wszystkie z połowy XVII wieku. Na ścianie wykonana w 1833 roku z. czarnego marmuru klasycystyczna płyta nagrobna generała majora wojsk polskich Mikołaja Czapskiego. Nad nią medalion z portretem zmarłego. Pod zegarem późnorenesansowa, mosiężna chrzcielnica z 1611 fundacji burmistrza Wojciecha Łochowskiego.

. Przy wschodniej ścianie nawy północnej barokowy, drewniany ołtarz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nieopodal również barokowy, drewniany ołtarz św. Barbary z końca XVII wieku, w którego nasadzie umieszczony jest XVIII-wieczny obraz św. Wawrzyńca. Przy filarze rokokowa, drewniana ambona z drugiej połowy XVIII wieku – przeniesiona z dawnego kościoła Karmelitów – zdobiona obrazem zakonnika św. Stanisława Bydgosty.

Przy północnej nawie znajduje się kaplica Św. Krzyża, od nawy dzieli ją barokowa, kuta krata z XVII wieku. Obok barokowy, drewniany ołtarz z rzeźbami św. Grzegorza i św. Weroniki z około połowy XVII wieku oraz renesansowy, polichromowany  krucyfiks z XVI wieku. W kruchcie wieży tablice ku czci 47 pomordowanych kupców bydgoskich, powstańców wielkopolskich, przedwojennego   prezydenta   miasta   Lenna   Barciszewskiego  i  jego  syna Janusza, zamordowanych we wrześniu 1939 oraz żołnierzy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich poległych w latach 1939-45.

Na zewnętrznej, południowej ścianie kościoła tablica ku czci czterech księży parafii farnej, zamordowanych przez hitlerowców w czasie okupacji.

Jan z Nepomuk

Przed kościołem, od strony północnej,
znajduje się figura św. Jana Nepomucena.


(c) 1992-2000 9 BWDH,  (c)2001-2002 Stowarzyszenie Operacja Wenecja