WENECJA SZTUKA HISTORIA SPACER GALERIA LINKIMalarstwo jest milczącą poezją,

poezja - malarstwem mówionym.

Symonides

Fotografia

Najwierniejszy obraz Wenecji Bydgoskiej przedstawiają oczywiście fotografie.
Każda z nich opowiada swoją własną historię, wystarczy popatrzeć, aby ją usłyszeć.


Fotografie podzielone zostały wg ich autorów lub źródeł:

  "Konstelacja szesnastu"   
zdjęcia Janusza Michalskiego

   Z książki "Stara Bydgoszcz ..."   
zarówno stare jak i współczesne ujęcia
Wyspy Młyńskiej i Wenecji Bydgoskiej

 

   Autorstwa Kuby Karwowskiego   
amatorskie fotografie robione
latem, jesienią i zimą

   Na starej fotografii   
zdjęcia z kalendarza na rok 2002
wydanego przez Urząd Miasta

   ...której nie ma   
Bydgoszcz na starej widokówce

© 1992-2000 9 BWDH,  © 2001 Stowarzyszenie Operacja Wenecja
grafika: Adrian Kwidzyński, opracowanie: Kuba Karwowski, Marcin Sulecki, Łukasz Kosz
kontakt: redakcja@wenecja.art.pl