WENECJA SZTUKA HISTORIA SPACER GALERIA LINKI

Kalendarium

Najlepsze poznanie przeszłych dziejów zapewnia patrzenie na nie w kolejności w jakiej następowały, a w tym względzie kalendarium nie może mieć sobie równych.

  XI w.  

Istnieje gród bydgoski z podgrodziem nad Brdą oraz Wyszogród nad Wisłą.

  1327-43  

Bydgoszcz pod panowaniem Krzyżaków.

  1346  

Król Kazimierz Wielki podpisuje dokument lokacyjny, nadający prawa miejskie.

  1347  

W miejsce drewnianego grodu zbudowano ceglany, warowny zamek.

  1448  

Budowa klasztoru i klasztoru Klarysek przy ulicy Gdańskiej 2.

  1594  

Na Wyspie Młyńskiej otwarto prywatną mennicę, późniejszą mennicę państwową,
która istniała do 1668 roku.

  1624  

Wskutek szalejącej zarazy w mieście umiera 2000 osób.

  1655  

Wojska szwedzkie zajmują Bydgoszcz. Szwedzi niszczą zamek.

  1709  

Kolejna zaraza uśmierca mieszkańców. Przeżywa ją jedynie 40 osób.

  1789-93  

Wzniesione zastają zespoły spichrzów po oby stronach Brdy.

  1806  

Wprowadzono olejowe oświetlenie ulic.

  1824  

Otwarcie pierwszego stałego teatru wzniesionego na fundamentach
rozebranego kościoła karmelitów.

  1896  

Otwarcie nowego gmachu teatru miejskiego.

  1902  

Na miejscu drewnianego zbudowano stalowy most na Brdzie przy ulicy Mostowej.

  1904  

Odsłonięcie fontanny "Potop" monumentalnej rzeźby przedstawiające koniec świata
(w parku Kazimierza Wielkiego).

  1904  

Rozpoczyna działalność Biblioteka Miejska.

  1909  

Odsłonięcie artystycznej studzienki przy Starym Rynku.

  1929  

Otwarcie komunikacji lotniczej na trasie Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk.

  1936  

Zatwierdzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych herbu miasta.

  1946  

Po raz pierwszy z wieży kościoła Klarysek rozległ się hejnał bydgoski,
kompozycji bydgoszczanina Konrada Pałubickiego, opartej na motywach kaszubskiego wiwatu.

  1993  

Otwarcie "Białego Spichrza", oddziału Muzeum Okręgowego,
prezentującego wyroby artystyczne i użytkowe rzemiosła bydgoskiego na przestrzeni wieków.


© 1992-2000 9 BWDH,  © 2001 Stowarzyszenie Operacja Wenecja